Vær bevisst på din virksomhets avfallsmengde   

Anti-spam

Presis avfallsveiing

Med ecoBinio kan din virksomhet nøyaktig veie avfallet å få pålitelige data som kan brukes til rapportering, analyse og beslutningstaking - uten en eneste rutineendring.

Anti-spam

Bedre rapportering og analyser

Få tilgang til omfattende rapporter og analyser som gir deg innsikt i avfallsstrømmene og et presist beslutningsgrunnlag for optimalisering av avfallshåndteringen.

Anti-spam

Kostnadsbesparelser

Oppnå kostnadsbesparelser gjennom bedre ressursutnyttelse og redusert avfall, uten økte  kostnader ved bruk av felles container     

Anti-spam

Din virksomhet - ditt avfall

Ta ansvar for din egen avfallsmengde før avfallet forsvinner ut døren.

  Reduser kostnader som oppstår ved bruk av felles container.

Phishing Detect

Bedre miljøprofil

Med kontroll over egen avfallshåndtering og implementering bærekraftige tiltak, kan din virksomhet styrke miljøprofilen og oppfylle bærekraftmålene. Dette gir positive effekter på omdømme og attraktivitet for kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Smart Scan

FN's Bærekraftmål

ecoBinio støtter opp om 5 bærekraftmål.           Nr. 9, 11, 12, 13 og 17 - med reduksjon av avfall, økt grad av kildesortering og økt bevissthet rundt miljøpåvirkning.

Nettbasert tjeneste 

Ved å ha sanntidsrapportert data tilgjengelig i en skybasert plattform, kan brukere få tilgang til informasjonen når som helst og hvor som helst. Dette gir fleksibilitet og gjør det enkelt å overvåke, analysere og dele dataene enkelt med partnere, kunder eller myndighetene. 

Les mer
Take a look inside

Sikker og pålitelig

Få en effektiv, sikker og brukervennlig måte å håndtere, analysere og dele viktig informasjon om avfallet. Med en fullstendig oversikt over mengde avfall før det forvinner ut døren og er i andres hender, bidrar systemet til    bedre beslutningstaking, økt transparens og en bærekraftig avfallshåndteringsprosess. 

 Les mer
Safe and reliable

Slik fungerer løsningen

Kildesorteringsbeholderen

Kildesorteringsbeholderen består av minimum 3 beholdere. Være seg eksempelvis restavfall, papp og papir og glass/metall. Du avgjør hva beholderne skal inneholde.

I beholderne er det innebygget en software som veier hvert gram som havner i beholderen.

Når posen skal skiftes, leses vekten og automatisk publiserer registrerte data i deres skyportal.

Ved innsetting av ny pose blir vekten nullstilt og klar for ny registrering.

Det vil si - ingen rutineendring for dine ansatte eller renholdsarbeidere.

Dere vet nøyaktig hvor mye avfall dere genererer før avfallet forsvinner ut døren.

Kontorbeholderen

I etthvert kontor er det behov for én avfallsdunk til restavfall og én til papir.

Skal en sertifisere seg for Miljøfyrtårn og deretter opprettholde sertifiseringen, krever Miljøfyrtårn at virksomheten har et avfallssystem som er tilpasset virksomhetens avfallsfraksjoner. I tillegg til dette er det et krav at virksomheten årlig skal avlevere rapportering av avfallstallene.

Med ecoBinio dekkes ikke bare kravene fra Miljøfyrtårn, men all målbar data som omhandler avfall blir dokumentert før avfallet i det hele tatt forsvinner ut døren.

Med ecoBinio kontordunk får du også her lest av all vekt og rapportert på samme måte som ved sorteringsbeholderen.

Alle dunker/beholdere har egen lokasjon og tilknyting til rommet de er plassert i. Det er derfor enkelt og oversiktelig å se hvilket kontor som generer mest avfall.

Kontakt oss

 

  • E-post : filip@ecobinio.no
  • Tlf: 924 03 762